Betingelser

Gjelder alle kurs

Avbestilling av kurs og privattime
Ved avbestilling mindre enn 2 uker før kursstart vil 50 % av kursavgiften, bli refundert.

Ved avbestilling mindre enn 1 uke før kursstart, vil kursavgiften ikke refunderes.

Avbestilling av påbegynte kurs
Kurs som er påbegynt, men som kunden ikke kan fullføre, vil ikke bli refundert.

Kansellering av kurs
Hvis skipakker, privattimer eller kurs kanselleres, vil kunden få et annet tilbud av samme eller høyere verdi.
Hvis det nye tilbudet ikke godtas, vil innbetalt beløp bli kreditert til samme kortnummer eller kontonummer.

Skader
Follo Skiskole står ikke til ansvar for skader på kursdeltagerne.